-->
Uslugi

 


•DESERTIC, świadoma jak istotne może być zastosowanie nowych technologii informatyczno-komunikacyjnych dla przedsiębiorstw, autonomów i obywateli, rozwija i promuje programy szkoleniowe, zachęcające do ich zastosowywania. Prezentowane programy szkoleniowe są częścią projektu, którego celem jest wejście na kolejny etap w szkoleniach ICT na poziomie zaawansowanym, średniozaawansowanym i podstawowym lub początkującym, opierając się na języku i systemach operacyjnych należących do wolnego oprogramowania, głównie MOLINUX i na narzędziach biurowych i dostępu do Internetu darmowego rozpowszechniania.

•Głównym celem DESERTIC jest wykonanie projektów technologicznych o istotnym znaczeniu dla wszystkich firm do niej należących i możliwość rozwoju wyników badań w celu tworzenia przedkonkurencyjnych procesów i mechanizmów, przetwarzalnych na produkty wprowadzalne na rynek. Kolejnym celem jest szkolenie wyspecjalizowanych techników.

 

W DESERTIC wierzymy, że sector ICT charakteryzuje się agresywnością, jest w ciągłym rozwoju i powinien się bardziej wyspecjalizować. Przedsiębiorstwa muszą się nastawiać bardziej na świadczenie usług i oddalać się w miarę możliwości od tradycyjnie rozumianych działań komercyjnych. Klienci firm sektora ICT nie zadowalają się już jedynie ofertą sprzedaży urządzeń informatycznych wyposażonych w nowe technologie, ale zgłaszają również zapotrzebowanie na usługi utrzymania i wsparcia technicznego. Firmy ICT muszą traktować resztę firm jako współpracowników, a nie jako konkurencję. To Stowarzyszenie Firm jest otwarte na uczestnictwo innych partnerów zgodnie ze statutem ich firm.