Uslugi
ORGANIZACJA FIRMY L
-Diagnostyka wspierająca doskonalenie organizacji.
-Projektowanie organizacji zorientowanej procesowo.
-Zarządzanie projektami.
SYSTEMY INFORMATYCZNE

-Diagnostyka oceny logistycznej.
-Zarządzanie łańcuchem dostaw. (SCM)
-Dostawa materiałów. (Kanban, JIT, Douki Seisan, itd.)
-Zarządzanie zasobami.
-Automatyzacja procesów logistycznych.
-Systemy identyfikacji z wykorzystaniem częstotliwości radiowych – RFID

.
LOGISTYKA
(Aplikacje lokalne i Internetowe)
-Diagnostyka wspierająca doskonalenie.
-Projektowanie zintegrowanych systemów zarządzania.
-Projektowanie adaptacji i interfejsów pomiędzy Systemami.